Chương trình dành cho cộng đồng người Việt tại Anh, do Học Viện Khí Tâm Trị Liệu Quốc Tế tổ chức. 4 giờ trải nghiệm xóa tan căng thẳng, muộn phiền cùng Master Sridevi Tố Hải.

 • Thời gian: 16:00-20:00, ngày 6/2/2022 (giờ Anh)
 • Địa điểm: 30 Fernthorpe Road, London, SW16 6DR
 • Dẫn dắt: Master Sridevi Tố Hải – Nhà sáng lập Học viện Khí Tâm Trị liệu Quốc tế, Chuyên gia trị liệu tự nhiên.
 • Time: 4pm -8pm, February 6, 2022
 • Venue: 30 Fernthorpe Road, London, SW16 6DR
 • Instructor: Master Sridevi To Hai – Founder of Khi Tam Therapy- Specialist of Natural Healing Technique.
LỊCH TRÌNH TRẢI NGHIỆM (giờ Anh)
 • 15:30: Đón khách / Welcome tea – Registration
 • 15:45: Giới thiệu / General Introduction
 • 16:00: Thải độc với Khí Tâm Trị liệu /Khi Tam Yoga Therapy Energy Release
 • 17:00: Tập Khoa học luân xa / Khi Tam Chakra Science Sequence
 • 17:45: Giải lao / Break
 • 18:00: Thiền Khí Tâm / Khitam Meditation
 • 19:00: Giao lưu, chia sẻ, đồ ăn nhẹ / Social Hour with snacks and drinks
 • 20:00: Kết thúc / Closing Circle
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
• Phone: +44 7436 037534‬
• Phí tham dự: £20/người, bao gồm đồ ăn nhẹ và đồ uống. / Cost: £20 per person, snacks and drinks are included.
Quý học viên tham dự vui lòng mang theo thảm tập và mặc đồ tập thoải mái. / Please bring your own yoga mat and wear loosen clothes.

Người tổ chức

Học Viện Khí tâm trị Liệu Quốc Tế

Địa điểm

30 Fernthorpe Road, London, SW16 6DR
London,United Kingdom