SINH KHÍ CHUYÊN SÂU 12H KHÓA 1 (21/02/2022-18/03/2022)

0(0)
  • Danh mục ThiềnYoga
  • Duration 12h
  • Tổng đăng ký 11
  • Cập nhật lần cuối 19/02/2022

Mô tả

Những người đã học KHLX muốn nâng cao khí lực để có thể tự ứng dụng vào trị bệnh.

Những người đã thực hành luyện sinh khí muốn nâng cao khí lực để có thể tự ứng dụng vào trị bệnh.

What Will I Learn?

  • Hiểu sâu về 7 phép thở được sử dụng trong Khí Tâm Trị liệu và ứng dụng của 7 phép thở trong nâng tầm Thân - Tâm - Trí.
  • Hiểu sâu và thực hành 5 dòng khí để nâng cao thể trạng và biết cách ứng dụng 5 dòng khí để hỗ trợ trị bệnh.

Các chủ đề cho khóa học này

12h

BUỔI 1

Giải phẫu học thể khí – Phép thở bụng củng cố giá trị nền tảng

BUỔI 2

BUỔI 3

BUỔI 4

BUỔI 5

BUỔI 6

BUỔI 7

BUỔI 8

BUỔI 9

BUỔI 10

BUỔI 11

BUỔI 12

1,500,000 

Target Audience

  • Khóa học thực hành luyện 7 phép thở và 5 dòng khí nâng tâm sinh khí và nền tảng Thân-Tâm-Trí cho người tập luyện.
  • Là bước đệm để người học có nền tảng khí chuyên sâu vững vàng trước khi lên học khóa Master Năng lượng 50 giờ.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?