RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TƯ DUY (01/06 VÀ 06/06)

0(0)
  • Danh mục Coach
  • Tổng đăng ký 0
  • Cập nhật lần cuối 02/03/2023

Mô tả

– Một khóa học giá trị giúp tạo dựng thói quen tư duy, quan sát chi tiết và tổng quan.
– Hướng dẫn cách ứng dụng năng lượng để trưởng thành trong tư duy, lớn mạnh trong suy nghĩ.

Các chủ đề cho khóa học này

Buổi 1 – 01/06

BUỔI 1 – RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TƯ DUY

Buổi 2 – 06/06

3,000,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?