NHÀ HUẤN LUYỆN NĂNG LƯỢNG KHÍ TÂM 20H KHÓA 1 (13/10 – 29/10/2021)

Categories: Coach
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Khóa học Nhà huấn luyện năng lượng Khí Tâm trang bị kỹ năng sử dụng FEBI test để nhà huấn luyện giúp khách hàng cân bằng, phục hồi và chữa lành tâm trí, cơ thể và tinh thần của họ. Thông qua các buổi huấn luyện chuyên sâu, đi sâu vào trải nghiệm tinh thần của khách hàng về cuộc sống và những gì họ đang trải qua để giúp bất kỳ khách hàng nào cho bất kỳ mục tiêu hoặc nhu cầu nào mà họ đang hướng tới.Phần mềm FEBI® là một phần mềm chuyên biệt được nghiên cứu và phát triển dựa trên sự liên kết giữa Cơ thể – Tâm trí – Hành vi nhằm kiểm tra năng lượng trong cuộc sống, công việc và lãnh đạo của một người. Phần mềm giúp phát triển toàn diện khả năng lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội nhóm và doanh nghiệp, cải thiện các mối quan hệ, khả năng tổ chức sắp xếp và góc nhìn hay tầm nhìn trên mỗi vấn đề. Phần mềm còn là công cụ định hướng nghề nghiệp, xác định thực tế điểm mạnh, điểm yếu cho một người.

Phần mềm FEBI® được phát triển bởi Tiến sĩ Ginny Whitelaw và Mark Keifaber. Phần mềm FEBI® là một sản phẩm thuộc Focus Leadership, Hoa Kỳ. Tập đoàn Những Trái Tim Vàng độc quyền tại Châu Á.

Show More

What Will You Learn?

  • Học cách huấn luyện cá nhân về quản trị năng lượng cuộc đời.
  • Hiểu và có khả năng giải thích bản báo cáo FEBI.
  • Xây dựng chương trình huấn luyện theo hệ thống Năng Lượng của Khí Tâm.
  • Hướng dẫn cách tiếp cận khách hàng và trở thành Nhà Huấn Luyện Quản Trị Năng Lượng Cuộc Đời.

Course Content

Module 1
Giới thiệu các hình thái năng lượng FEBI

  • Giới thiệu các hình thái năng lượng FEBI
  • Đánh giá | Hãy thực hiện bài đánh giá sau buổi học

Phản hồi 1
Huấn luyện dựa trên bản báo cáo của bản thân

Module 2
Huấn luyện chuyên sâu với FEBI cho khách hàng

Phản hồi 2
Huấn luyện khách hàng với công cụ Khí Tâm

Module 3
Huấn luyện khách hàng sử dụng công cụ Khí Tâm để lập bản đồ cuộc đời

Phản hồi 3
Thực hành sử dụng công cụ Khí Tâm giúp khách hàng lập Bản đồ cuộc đời - Các chương trình sau khóa học

Phần bổ sung

BÀI TẬP 14 NGÀY
Lựa chọn một hình thái năng lượng mà bạn muốn thay đổi trong vòng 14 ngày.