NHÀ HUẤN LUYỆN KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100HRS K7 (04/06/2022)

Categories: Coach
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Nhà huấn luyện Khí Tâm Chữa lành là người sẽ hỗ trợ và nâng đỡ tinh thần cho bất cứ ai có vấn đề về tâm trí và tinh thần.

 

Course Content

NHL KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100H K7 – 04/06 – 31/07

 • Coach7 – 13h30 04/06 – Cô Hải – KHAI GIẢNG, Năng lượng đến từ đâu
 • Coach7 – 13h30 05/06 – Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm; Cô Hà- Hiểu về 7 luân xa
 • Coach7 – 13h30 11/06 – Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành TKT và thiền đón nhận NL chữa lành; Cô Hải – Tư duy hệ thống; Kỹ năng đặt câu hỏi trên từng LX. Bài tập tình huống xác định mất cân bằng LX
 • Coach7 – 13h30 12/06 – Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm; Cô Hải – Tư duy hệ thống; Kỹ năng đặt câu hỏi trên từng LX. Bài tập tình huống xác định mất cân bằng LX.
 • Coach7 – 13h00 25/06 – Cô Hải – Đặt câu hỏi trên từng L,X xác định mục tiêu huấn luyện. Thực hành Coach mục tiêu ; Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm
 • Coach7 – 13h00 26/06 – Cô Hải – Đặt câu hỏi trên từng LX x.định mục tiêu huấn luyện. Coach mục tiêu; Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành cơ bản TKT và thiền đón nhận NL chữa lành
 • Coach7 – 13h30 02/07 – Cô Hải – Kiến thức 5 Koshas, đồ hình năng lượng; Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm và thiền đón nhận năng lượng chữa lành
 • Coach7 – 13h30 03/07 – Cô Hải – Kiến thức 5 Koshas, đồ hình năng lượng; Cô Uyên – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn I chữa lành thể chất
 • Coach7 – 13h30 09/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Uyên – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn I chữa lành thể chất
 • Coach7 – 13h30 10/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Nga – Thực hành Thiền Khí Tâm và thiền đón nhận năng lượng chữa lành. Giai đoạn 2 chữa lành đứa trẻ bên trong.
 • Coach7 – 13h30 23/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Uyên – Thực hành TKT. Gđ 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận NL chữa lành;
 • Coach7 – 13h30 24/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Uyên – Thực hành TKT. Gđ 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận NL chữa lành
 • Coach7 – 13h30 30/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Uyên – TKT. Gđ 2: Chữa lành đ.trẻ b.trong. Thiền đón nhận NL chữa lành
 • Coach7 – 13h30 31/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Uyên – TKT. Gđ 2: Chữa lành đ.trẻ b.trong. Thiền đón nhận NL chữa lành

NHL KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100H K7 – 01/08 – 30/10

NHL KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100H K7 – 01/11 – 30/11