NHÀ HUẤN LUYỆN KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100HRS K7 (04/06/2022)


NHÀ HUẤN LUYỆN KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100HRS K7 (04/06/2022)

0(0)
  • Course level: Intermediate
  • Categories Coach
  • Total Enrolled 17
  • Last Update 01/08/2022

Description

Nhà huấn luyện Khí Tâm Chữa lành là người sẽ hỗ trợ và nâng đỡ tinh thần cho bất cứ ai có vấn đề về tâm trí và tinh thần.

 

Topics for this course

NHL KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100H K7 – 04/06 – 31/07

Coach7 – 13h30 04/06 – Cô Hải – KHAI GIẢNG, Năng lượng đến từ đâu
Coach7 – 13h30 05/06 – Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm; Cô Hà- Hiểu về 7 luân xa
Coach7 – 13h30 11/06 – Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành TKT và thiền đón nhận NL chữa lành; Cô Hải – Tư duy hệ thống; Kỹ năng đặt câu hỏi trên từng LX. Bài tập tình huống xác định mất cân bằng LX
Coach7 – 13h30 12/06 – Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm; Cô Hải – Tư duy hệ thống; Kỹ năng đặt câu hỏi trên từng LX. Bài tập tình huống xác định mất cân bằng LX.
Coach7 – 13h00 25/06 – Cô Hải – Đặt câu hỏi trên từng L,X xác định mục tiêu huấn luyện. Thực hành Coach mục tiêu ; Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm
Coach7 – 13h00 26/06 – Cô Hải – Đặt câu hỏi trên từng LX x.định mục tiêu huấn luyện. Coach mục tiêu; Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành cơ bản TKT và thiền đón nhận NL chữa lành
Coach7 – 13h30 02/07 – Cô Hải – Kiến thức 5 Koshas, đồ hình năng lượng; Cô Uyên – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm và thiền đón nhận năng lượng chữa lành
Coach7 – 13h30 03/07 – Cô Hải – Kiến thức 5 Koshas, đồ hình năng lượng; Cô Uyên – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn I chữa lành thể chất
Coach7 – 13h30 09/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Uyên – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn I chữa lành thể chất
Coach7 – 13h30 10/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Nga – Thực hành Thiền Khí Tâm và thiền đón nhận năng lượng chữa lành. Giai đoạn 2 chữa lành đứa trẻ bên trong.
Coach7 – 13h30 23/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Uyên – Thực hành TKT. Gđ 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận NL chữa lành;
Coach7 – 13h30 24/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Uyên – Thực hành TKT. Gđ 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận NL chữa lành
Coach7 – 13h30 30/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Uyên – TKT. Gđ 2: Chữa lành đ.trẻ b.trong. Thiền đón nhận NL chữa lành
Coach7 – 13h30 31/07 – Cô Hải – Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach; Cô Uyên – TKT. Gđ 2: Chữa lành đ.trẻ b.trong. Thiền đón nhận NL chữa lành

NHL KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100H K7 – 01/08 – 24/09

About the instructors

5.00 (4 ratings)

36 Courses

757 students

Master Sridevi Tố Hải

Nhà Sáng Lập

Thông tin giới thiệu

Nhà sáng lập Học Viện Khí Tâm Yoga Trị Liệu Quốc Tế

Nhà sáng lập CÔNG TY CỔ PHẦN THIỀN & YOGA NHỮNG TRÁI TIM VÀNG

Giám đốc viện thiền Zenleadership Châu Á.

Phó chủ tịch Liên Đoàn Yoga Việt Nam, phụ trách lĩnh vực Phục Hồi Tự Nhiên.

Cấp chuyên gia

Đào tạo, huấn luyện Yoga và Thiền Quốc Tế.

Giảng huấn Lãnh Đạo Thiền.

Phục hồi tự nhiên bằng Yoga và Thiền Định.

Bằng chứng nhận

Phục Hồi Tự Nhiên (cấp bởi Bengal Naturophathic Association, 2009).

Giảng dạy Yoga Siromani (cấp bởi The International Sivananda Yoga Vedanta Center, Ấn Độ).

Thạc sĩ giảng dạy Hatha Yoga 500 giờ (cấp bởi Yoga Alliance International, 2009).

Kinh nghiệm

17 năm thực hành, giảng dạy Yoga và Thiền tại Việt Nam và nước ngoài.

5.00 (4 ratings)

44 Courses

33 students

5.00 (2 ratings)

18 Courses

0 students

5.00 (3 ratings)

24 Courses

0 students

0 (0 ratings)

1 Courses

0 students

27,500,000 

Enrolment validity: Lifetime

Want to receive push notifications for all major on-site activities?