NHÀ HUẤN LUYỆN KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100HRS K6

0(0)
 • Danh mục Coach
 • Duration 100h
 • Tổng đăng ký 28
 • Cập nhật lần cuối 13/02/2023

Mô tả

Nhà huấn luyện Khí Tâm Chữa lành là người sẽ hỗ trợ và nâng đỡ tinh thần cho bất cứ ai có vấn đề về tâm trí và tinh thần.

What Will I Learn?

 • Hiểu nền tảng triết lý Thiền Khí Tâm và thực hành thiền.
 • Năm lớp vỏ của con người & Đồ hình năng lượng
 • Hiểu về Năng lượng và các Luân xa
 • Vòng đời bảy năm & Sự phát triển các thể
 • Đứa trẻ bên trong
 • Mô hình năng lượng FEBI & và biểu đồ Aura áp dụng trong Coach
 • Các kỹ năng của nhà huấn luyện & Các mô hình
 • Quy trình Coach của Khí Tâm chữa lành
 • Hiểu về tâm thức
 • Bộ 25 phép Coach
 • Bộ câu hỏi Coaching

Các chủ đề cho khóa học này

100h

NHÀ HUẤN LUYỆN KHÍ TÂM CHỮA LÀNH 100HRS K6

14/11 – KHAI GIẢNG, NĂNG LƯỢNG ĐẾN TỪ ĐÂU – CÔ HẢI
20/3 – Tháp phát triển mục tiêu. Tháp năng lực. Tháp phát triển bản thể. Thực hành Coach
20/11 – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm – CÔ UYÊN; Hiểu về 7 luân xa – CÔ HÀ
21/11 – Kiến thức và Thực hành Thiền Khí Tâm. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Tư duy hệ thống; Kỹ năng đặt câu hỏi – đặt câu hỏi trên từng LX. Bài tập tình huống xác định mất cân bằng LX – CÔ HẢI
27/11 – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm – CÔ UYÊN; Tư duy hệ thống; Kỹ năng đặt câu hỏi – đặt câu hỏi trên từng LX. Bài tập tình huống xác định mất cân bằng LX. – CÔ HẢI
28/11 – Kiến thức và Thực hành cơ bản Thiền Khí Tâm – CÔ UYÊN; Đặt câu hỏi trên từng LX; xác định mục tiêu huấn luyện. Thực hành Coach mục tiêu – CÔ HẢI
11/12 – Kiến thức và Thực hành Thiền Khí Tâm. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Đặt câu hỏi trên từng LX; xác định mục tiêu huấn luyện. Thực hành Coach mục tiêu – CÔ HẢI
12/12 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn I chữa lành thể chất – CÔ UYÊN; Kiến thức 5 Koshas, đồ hình năng lượng – CÔ HẢI
18/12 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn I chữa lành thể chất – CÔ UYÊN; Kiến thức 5 Koshas, đồ hình năng lượng – CÔ HẢI
19/12 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
9/1 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
16/1 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
23/1 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
13/2 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
20/2 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
27/2 – Thực hành Thiền Khí Tâm. Giai đoạn 2: Chữa lành đứa trẻ bên trong. Thực hành thiền đón nhận năng lượng chữa lành – CÔ UYÊN; Bài tập thực hành khám phá sứ mệnh bản thân. Cô Coach – CÔ HẢI
6/3 – Vòng đời 7 năm và sự phát triển các thể. Tháp Nhu cầu MasLow. Tháp phát triển thể chất. Thực hành Coach – CÔ HẢI
13/3 – Thiết lập bánh xe cuộc đời. Thực hành Coach – CÔ HẢI
27/3 – Tháp sức mạnh nhận thức. Bốn hình thái năng lượng. Nhà Huấn luyện Khí Tâm chữa lành và khách hàng của họ. Thực hành Coach – CÔ HẢI
3/4 – Chân dung nhà huấn luyện – CÔ HẢI
17/4 – Quy trình Coach của Khí Tâm Chữa Lành – CÔ HẢI
24/4 -Nhà Huấn luyện Khí Tâm chữa lành và khách hàng của họ. Kỹ năng của Nhà huấn luyện. Thực hành Coach – CÔ HẢI
8/5 – Kỹ năng của Nhà huấn luyện. Thực hành Coach (tiếp theo) – CÔ HẢI
15/5 – Kỹ năng của Nhà huấn luyện. Thực hành Coach (tiếp theo) – Cô Hải
22/5 – Sức khỏe tâm thần. Thực hành Coach – Cô Hải
5/6 – Bản đồ cuộc đời. Bế giảng
27,500,000 

Requirements

 • Từ 18 tuổi trở lên đến người trung niên, cao tuổi đều có thể học được dưới sự hướng dẫn của giảng viên chuyên nghiệp.
 • Dành cho các đối tượng có vấn đề về tâm lý, chưa có định hướng rõ ràng trong cuộc sống;
 • Bản thân có mong muốn học một nghề trị liệu tâm lý giúp ích được cho nhiều người.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?