MASTER NĂNG LƯỢNG 50HR K2 (28/03/2023)

0(0)
  • Danh mục CoachThiền
  • Tổng đăng ký 0
  • Cập nhật lần cuối 20/03/2023

Các chủ đề cho khóa học này

21/03/2023 – 31/03/2023

MNLK2 – 19H30 21.03 Cô Hải – Lý thuyết: Bộ kinh Bhagavad Gita – Phần III; Hiểu về chữ KHÍ; Hiểu về Vũ trụ. – Thực hành: Thở bụng, chiêm nghiệm chu kỳ: Sinh ra – Chuyển hóa
MNLK2 – 19H30 28.03 Cô Hải – Lý thuyết: Ý nghĩa của Tiên Thiên; Bát Quái Đồ là gì?; Sự khác nhau giữa Tiên Thiên và Hậu Thiên; Khí Tiên Thiên trong con người; Hạo Nhiên Chi Khí. – Thực hành: Thiền tập chiêm nghiệm sự Nhất, tính Không
MASTER NĂNG LƯỢNG 50H
16,500,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?