KHOA HỌC LUÂN XA 20H K37

0(0)
  • Danh mục Thiền
  • Tổng đăng ký 18
  • Cập nhật lần cuối 25/03/2023

Mô tả

Khoa Học Luân Xa – Năng Lượng Tự Chữa Lành là phương pháp Khí Tâm trị liệu tự nhiên không dùng thuốc và cũng là bước đầu trên hành trình Khí Tâm Trị Liệu. Đây chính là “chiếc chìa khóa vàng” giúp bạn củng cố sức mạnh các luân xa, thu nạp được nhiều năng lượng để phòng bệnh và chữa lành những tổn thương cả về thể chất lẫÔn b.tập từ LX 1-4; H.dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn; Lý thuyết LX 4, 5, 6, 7 tinh thần.

Các chủ đề cho khóa học này

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K37

KHLXK37- 10h30 04/03 – Cô Hà Lê & Cô Hà Trần – Giải thích ý nghĩa chữ OM; Lý thuyết nền tảng; Nguyên lý Khí Tâm Trị Liệu; Hướng dẫn luyện phép thở D – D, Â – D và D – Â.
KHLX37 – 10h30 05/03 – Cô Hà Lê & Cô Hà Trần – 7 luân xa c.đời. LX, CQ n.tạng, tuyến n.tiết. Lý thuyết LX 1, 2, 3 Giải ph.học & sự thở; H.dẫn 2 b.tập kh.động, hít thở ÂD th.độc cơ vai và b.tập LX 1, 2
KHLX37 – 10h30 11/03 – Cô Hà Trần – Ôn tập luyện phép thở D – D, Â – D và D – Â; b.tập kh.động, LX 1 và LX 2, b.tập th.độc LX 1,2,3. H.dẫn b.tập cho LX 4
KHLX37 – 10h30 12/03 – Cô Hà Trần & Cô Hà Lê – Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; Hướng dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn; Lý thuyết Luân xa 4, 5, 6, 7
KHLX37 – 10h30 18/03 – Cô Hà Trần & Cô Hà Lê – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa; 5 thể con người
KHLX37 – 10h30 19/03 – Cô Hà Trần – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa
KHLXK37 – 10h30 25/03 – Cô Hà Trần & Cô Hà Lê – Tập luyện các luân xa đã học; Các cặp luân xa đối xứng và 5 dòng khí.
KHLXK37 – 10h30 26/03 – Cô Hà Trần – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa; 5 dòng khí
KHLX37 – 10h30 01/04 – Cô Hà Trần – Ôn lại toàn bộ phần thực hành luyện 7 luân xa và 5 dòng khí
KHLX37 – 10h30 02/04 – Cô Hà Lê & Cô Hải – Trả bài test 5 thể ,giải đáp thắc mắc; Đồ hình Khí Tâm và 13 quy luật linh thiêng. Tổng kết lớp học và bế giảng.
3,300,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?