KHOA HỌC LUÂN XA 20H K35

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 12
  • Cập nhật lần cuối 27/12/2022

Mô tả

Khoa Học Luân Xa – Năng Lượng Tự Chữa Lành là phương pháp Khí Tâm trị liệu tự nhiên không dùng thuốc và cũng là bước đầu trên hành trình Khí Tâm Trị Liệu. Đây chính là “chiếc chìa khóa vàng” giúp bạn củng cố sức mạnh các luân xa, thu nạp được nhiều năng lượng để phòng bệnh và chữa lành những tổn thương cả về thể chất lẫÔn b.tập từ LX 1-4; H.dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn; Lý thuyết LX 4, 5, 6, 7 tinh thần.

Các chủ đề cho khóa học này

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K35

KHLX35 – 10h30 24/12 – Cô Hà – Hướng dẫn phép thở D – D, Â – D và D – Â. G.thích ý nghĩa chữ OM; L.thuyết nền tảng; Nguyên lý Khí Tâm Trị Liệu
KHLX35 – 10h30 25/12 – Cô Hà – G.phẫu học & sự thở. H.dẫn 2 bài k.động, hít thở ÂD th.độc cơ vai & bài tập LX 1,2. 7 LX c.đời. LX, CQ n.tạng, tuyến n.tiết. L.thuyết LX 1, 2, 3
KHLX35 – 10h30 07/01 – Cô Hà – Ôn tập phép thở DD, ÂD và DÂ; b.tập khởi động, LX 1,2; b.tập th.độc LX 1,2,3. H.dẫn bài tập cho LX4
KHLX35 – 10h30 08/01 – Cô Hà – Ôn các b.tập từ LX 1-4; H.dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn. L.thuyết Luân xa 4, 5, 6, 7
KHLX35 – 10h30 14/01 – Cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1-4; luyện âm trên 7 luân xa
KHLX35 – 10h30 15/01 – Cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1-4; luyện âm trên 7 luân xa. – 5 thể con người/ trả bài test 5 thể
KHLX35 – 10h30 28/01 – Cô Hà – Tập luyện các luân xa đã học; Các cặp luân xa đối xứng và 5 dòng khí.
KHLX35 – 10h30 29/01 – Cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1-4; luyện âm trên 7 luân xa; 5 dòng khí
KHLX35 – 10h30 04/02 – Cô Hà – Ôn lại toàn bộ phần thực hành luyện 7 luân xa và 5 dòng khí.
KHLX35 – 10h30 05/02 – Cô Hà và cô Hải – Đồ hình Khí Tâm và 13 quy luật linh thiêng. Tổng kết lớp học và bế giảng.
3,300,000