KHOA HỌC LUÂN XA 20H K36

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 26
  • Cập nhật lần cuối 09/03/2023

Mô tả

Khoa Học Luân Xa – Năng Lượng Tự Chữa Lành là phương pháp Khí Tâm trị liệu tự nhiên không dùng thuốc và cũng là bước đầu trên hành trình Khí Tâm Trị Liệu. Đây chính là “chiếc chìa khóa vàng” giúp bạn củng cố sức mạnh các luân xa, thu nạp được nhiều năng lượng để phòng bệnh và chữa lành những tổn thương cả về thể chất lẫÔn b.tập từ LX 1-4; H.dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn; Lý thuyết LX 4, 5, 6, 7 tinh thần.

Các chủ đề cho khóa học này

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K36

KHLX36 – 19h30 03/02 – G.thích ý nghĩa chữ OM; L.thuyết nền tảng; Ng.lý Khí Tâm Trị Liệu; H.dẫn luyện phép thở D – D, Â – D và D – Â.
KHLX36 – 19h30 06/02 – 7 luân xa c.đời. LX, CQ n.tạng, tuyến n.tiết. Lý thuyết LX 1, 2, 3 Giải ph.học & sự thở; H.dẫn 2 b.tập kh.động, hít thở ÂD th.độc cơ vai và b.tập LX 1, 2
KHLX36 – 19h30 08/02 – Ôn tập luyện phép thở D – D, Â – D và D – Â; b.tập kh.động, LX 1 và LX 2, b.tập th.độc LX 1,2,3. H.dẫn b.tập cho LX 4
KHLX36 – 19h30 10/02 – Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; Hướng dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn; Lý thuyết Luân xa 4, 5, 6, 7
KHLX36 – 19h30 13/02 – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa
KHLX36 – 19h30 15/02 – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa, 5 thể con người
KHLX36 – 19h30 17/02 – Tập luyện các luân xa đã học; Các cặp luân xa đối xứng và 5 dòng khí.
KHLX36 – 19h30 20/02 – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa; 5 dòng khí
KHLX36 – 19h30 22/02 – Ôn lại toàn bộ phần thực hành luyện 7 luân xa và 5 dòng khí.
KHLX36 – 19h30 24/02 – Đồ hình Khí Tâm và 13 quy luật linh thiêng. Tổng kết lớp học và bế giảng.
3,300,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?