KHOA HỌC LUÂN XA 20H K34 (14/11-05/12)

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 25
  • Cập nhật lần cuối 10/11/2022

Mô tả

Khoa Học Luân Xa – Năng Lượng Tự Chữa Lành là phương pháp Khí Tâm trị liệu tự nhiên không dùng thuốc và cũng là bước đầu trên hành trình Khí Tâm Trị Liệu. Đây chính là “chiếc chìa khóa vàng” giúp bạn củng cố sức mạnh các luân xa, thu nạp được nhiều năng lượng để phòng bệnh và chữa lành những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các chủ đề cho khóa học này

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K34 (14/11-05/12)

KHLX34 – 19h30 14/11 – Cô Giang – Hướng dẫn phép thở D – D, Â – D và D – Â. G.thích ý nghĩa chữ OM; L.thuyết nền tảng; Nguyên lý Khí Tâm Trị Liệu
KHLX34 – 19h30 16/11 – Cô Giang – G.phẫu học & sự thở. H.dẫn 2 bài k.động, hít thở ÂD th.độc cơ vai & bài tập LX 1,2. 7 LX c.đời. LX, CQ n.tạng, tuyến n.tiết. L.thuyết LX 1, 2, 3
KHLX34 – 19h30 18/11 – Cô Giang – Ôn tập phép thở DD, ÂD và DÂ; b.tập khởi động, LX 1,2; b.tập th.độc LX 1,2,3. H.dẫn bài tập cho LX4
KHLX34 – 19h30 21/11 – Cô Giang – Ôn các b.tập từ LX 1-4; H.dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn. L.thuyết Luân xa 4, 5, 6, 7
KHLX34 – 19h30 23/11 – Cô Giang và cô Hải – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1-4; luyện âm trên 7 luân xa/Trả bài test 5 thể
KHLX34 – 19h30 25/11 – Cô Giang – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1-4; luyện âm trên 7 luân xa. – 5 thể con người
KHLX34 – 19h30 28/11 – Cô Giang – Tập luyện các luân xa đã học; Các cặp luân xa đối xứng và 5 dòng khí.
KHLX34 – 19h30 30/11 – Cô Giang – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1-4; luyện âm trên 7 luân xa; 5 dòng khí
KHLX34 – 19h30 02/12 – Cô Giang – Ôn lại toàn bộ phần thực hành luyện 7 luân xa và 5 dòng khí.
KHLX34 – 19h30 05/12 – Cô Giang và cô Hải – Đồ hình Khí Tâm và 13 quy luật linh thiêng. Tổng kết lớp học và bế giảng.
3,300,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?