KHOA HỌC LUÂN XA 20H K33 (02/10 – 05/11)

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 26
  • Cập nhật lần cuối 30/09/2022

Mô tả

Khoa Học Luân Xa – Năng Lượng Tự Chữa Lành là phương pháp Khí Tâm trị liệu tự nhiên không dùng thuốc và cũng là bước đầu trên hành trình Khí Tâm Trị Liệu. Đây chính là “chiếc chìa khóa vàng” giúp bạn củng cố sức mạnh các luân xa, thu nạp được nhiều năng lượng để phòng bệnh và chữa lành những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các chủ đề cho khóa học này

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K33 (02/10 – 05/11)

KHLX33 – 10h30 2/10 – Cô Hà – Hướng dẫn phép thở D – D, Â – D và D – Â. G.thích ý nghĩa chữ OM; L.thuyết nền tảng; Nguyên lý Khí Tâm Trị Liệu
KHLX33 – 10h30 08/10 – C.Hà & C.Hải – G.phẫu học & sự thở. H.dẫn 2 b.tập kh.động, thở ÂD thải độc cơ vai & b.tập LX1,2. 7 LX cuộc đời. LX, CQ n.tạng, t nội tiết. L.thuyết LX 1,2,3; Trả bài test 5 thể
KHLX33 – 10h30 09/10 – C.Hà – Ôn tập phép thở DD, ÂD và DÂ; bài tập khởi động, LX 1, 2; b.tập thải độc LX 1, 2, 3. Hướng dẫn bài tập cho LX4.
KHLX33 – 10h30 15/10 – C.Hà – Ôn b.tập từ LX 1-4; H.dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn; Lý thuyết LX 4, 5, 6, 7
KHLX33 – 10h30 16/10 – C.Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa
KHLX33 – 10h30 22/10 – C.Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa. – 5 thể con người
KHLX33 – 10h30 23/10 – C.Hà – Tập luyện các luân xa đã học; Các cặp luân xa đối xứng và 5 dòng khí.
KHLX33 – 10h30 29/10 – C.Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa. – 5 dòng khí
KHLX33 – 10h30 30/10 – C.Hà – Ôn lại toàn bộ phần thực hành luyện 7 luân xa và 5 dòng khí.
KHLX33 – 10h30 05/11 – C.Hà – Đồ hình Khí Tâm và 13 quy luật linh thiêng. Tổng kết lớp học và bế giảng.
3,300,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?