KHOA HỌC LUÂN XA 20H K32 (05/09 – 26/09)

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 28
  • Cập nhật lần cuối 30/09/2022

Mô tả

Khoa Học Luân Xa – Năng Lượng Tự Chữa Lành là phương pháp Khí Tâm trị liệu tự nhiên không dùng thuốc và cũng là bước đầu trên hành trình Khí Tâm Trị Liệu. Đây chính là “chiếc chìa khóa vàng” giúp bạn củng cố sức mạnh các luân xa, thu nạp được nhiều năng lượng để phòng bệnh và chữa lành những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các chủ đề cho khóa học này

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K32 (05/09 – 26/09)

KHLX32 – 19h30 05/09 – Cô Hạnh – Hướng dẫn phép thở D – D, Â – D và D – Â. G.thích ý nghĩa chữ OM; L.thuyết nền tảng; Nguyên lý Khí Tâm Trị Liệu;
KHLX32 – 19h30 07/09 – Cô Hạnh – Giải phẫu học và sự thở. H.dẫn 2 bài tập khởi động, thở ÂD thải độc cơ vai và bài tập LX1, 2. 7 LX cuộc đời. LX, CQ nội tạng, tuyến nội tiết. Lý thuyết LX 1, 2, 3
KHLX32 – 19h30 09/09 – Cô Hạnh và Cô Hải – Ôn tập phép thở DD, ÂD và DÂ; bài tập khởi động, LX 1, 2; b.tập thải độc LX 1, 2, 3. Hướng dẫn bài tập cho LX4. Trả bài test 5 thể
KHLX32 – 19h30 12/09 – Cô Hạnh – Ôn b.tập từ LX 1-4; H.dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn; Lý thuyết LX 4, 5, 6, 7
KHLX32 – 19h30 14/09 – Cô Hạnh – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX1-4; luyện âm trên 7LX
KHLX32 – 19h30 16/09 – Cô Hạnh – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX1-4; luyện âm trên 7LX; 5 thể con người
KHLX32 – 11h00 17/09 – Cô Hải – Trả bài test 5 thể
KHLX32 – 19h30 19/09 – Cô Hạnh – Tập luyện các luân xa đã học; Các cặp luân xa đối xứng và 5 dòng khí.
KHLX32 – 19h30 21/09 – Cô Hạnh – Tập luyện các luân xa đã học; Các cặp luân xa đối xứng và 5 dòng khí.
KHLX32 – 19h30 23/09 – Cô Hạnh – Ôn lại toàn bộ phần thực hành luyện 7 luân xa và 5 dòng khí.
KHLX32 – 19h30 26/09 – Cô Minh Phương – Đồ hình Khí Tâm và 13 quy luật linh thiêng. Tổng kết lớp học và bế giảng.
3,300,000