KHOA HỌC LUÂN XA 20H K31 (30/07 – 28/08)

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 9
  • Cập nhật lần cuối 27/07/2022

Mô tả

Khoa Học Luân Xa – Năng Lượng Tự Chữa Lành là phương pháp Khí Tâm trị liệu tự nhiên không dùng thuốc và cũng là bước đầu trên hành trình Khí Tâm Trị Liệu. Đây chính là “chiếc chìa khóa vàng” giúp bạn củng cố sức mạnh các luân xa, thu nạp được nhiều năng lượng để phòng bệnh và chữa lành những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các chủ đề cho khóa học này

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K31 (30/07 – 28/08)

KHLX31 – 10h30 30/07 – Cô Hà – Hướng dẫn phép thở D – D, Â – D và D – Â. G.thích ý nghĩa chữ OM; L.thuyết nền tảng; Nguyên lý Khí Tâm Trị Liệu;
KHLX31 – 10h30 31/07 – Cô Hà – Giải phẫu học và sự thở. H.dẫn 2 bài tập khởi động, thở ÂD thải độc cơ vai và bài tập LX1, 2. 7 LX cuộc đời. LX, CQ nội tạng, tuyến nội tiết. Lý thuyết LX 1, 2, 3
KHLX31 – 10h30 06/08 – Cô Hạnh – Ôn tập phép thở DD, ÂD và DÂ; bài tập khởi động, LX 1, 2; b.tập thải độc LX 1, 2, 3. Hướng dẫn bài tập cho LX4
KHLX31 – 10h30 07/08 – cô Hạnh – Ôn b.tập từ LX 1-4; H.dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn; Lý thuyết LX 4, 5, 6, 7
KHLX31 -10h30 13/08 – cô Hà và Cô Hải – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX1-4; luyện âm trên 7LX; trả bài test 5 thể
KHLX31 -10h30 14/08 – cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX1-4; luyện âm trên 7LX; 5 thể con người
KHLX31 – 10h30 20/08 – cô Hà – Tập luyện các luân xa đã học; Các cặp luân xa đối xứng và 5 dòng khí.
KHLX31 – 10h30 21/08 – cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa; 5 dòng khí
KHLX31 -10h30 27/08 – cô Hà – Ôn lại toàn bộ phần thực hành luyện 7 luân xa và 5 dòng khí.
KHLX31 -10h30 28/08 – cô Hà – Đồ hình Khí Tâm và 13 quy luật linh thiêng. Tổng kết lớp học và bế giảng.
3,300,000