KHOA HỌC LUÂN XA 20H K29 (11/06 – 10/07)

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 23
  • Cập nhật lần cuối 10/06/2022

Mô tả

Khoa Học Luân Xa – Năng Lượng Tự Chữa Lành là phương pháp Khí Tâm trị liệu tự nhiên không dùng thuốc và cũng là bước đầu trên hành trình Khí Tâm Trị Liệu. Đây chính là “chiếc chìa khóa vàng” giúp bạn củng cố sức mạnh các luân xa, thu nạp được nhiều năng lượng để phòng bệnh và chữa lành những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các chủ đề cho khóa học này

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K29

KHLX29 – 11/06 10g30 – Cô Hà – Hướng dẫn luyện phép thở D – D, Â – D và D – Â. Ý nghĩa chữ OM; Lý thuyết nền tảng; Nguyên lý Khí Tâm Trị Liệu
KHLX29 – 12/06 10g30 – Cô Hà – Giải phẫu học và sự thở. 2 bài tập khởi động, hít thở ÂD thải độc cơ vai và bài tập LX 1; 7LX cuộc đời. LX, CQ nội tạng, tuyến nội tiết. Lý thuyết LX 1, 2, 3
KHLX29 – 18/06 10g30 – Cô Hà – Ôn tập phép thở D – D, Â – D và D – Â; b.tập khởi động, LX 1 và LX 2, b.tập thải độc LX 1, LX2, LX 3. Hướng dẫn b.tập cho LX 4
KHLX29 – 19/06 10g30 – Cô Hải, Cô Hà – Ôn các b.tập từ LX 1 đến LX 4; Hướng dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn. Lý thuyết LX 4, 5, 6, 7
KHLX29 – 25/06 10g30 – Cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa.
KHLX29 – 26/06 10g30 – Cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa. – 5 thể con người
KHLX29 – 02/07 10g30 – Cô Hà – Tập luyện các luân xa đã học; Các cặp luân xa đối xứng và 5 dòng khí. Trả bài test 5 thể
KHLX29 – 03/07 10g30 – Cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa; 5 dòng khí
KHLX29 – 09/07 10g30 – Cô Hà – Ôn lại toàn bộ phần thực hành luyện 7 luân xa và 5 dòng khí.
KHLX29 – 10/07 10g30 – Cô Hải, Cô Hà – Đồ hình Khí Tâm và 13 quy luật linh thiêng. Tổng kết lớp học và bế giảng.
3,300,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?