KHOA HỌC LUÂN XA 20H K29 (11/06 – 10/07)

Categories: Yoga
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Khoa Học Luân Xa – Năng Lượng Tự Chữa Lành là phương pháp Khí Tâm trị liệu tự nhiên không dùng thuốc và cũng là bước đầu trên hành trình Khí Tâm Trị Liệu. Đây chính là “chiếc chìa khóa vàng” giúp bạn củng cố sức mạnh các luân xa, thu nạp được nhiều năng lượng để phòng bệnh và chữa lành những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

Course Content

KHOA HỌC LUÂN XA 20H K29

  • KHLX29 – 11/06 10g30 – Cô Hà – Hướng dẫn luyện phép thở D – D, Â – D và D – Â. Ý nghĩa chữ OM; Lý thuyết nền tảng; Nguyên lý Khí Tâm Trị Liệu
  • KHLX29 – 12/06 10g30 – Cô Hà – Giải phẫu học và sự thở. 2 bài tập khởi động, hít thở ÂD thải độc cơ vai và bài tập LX 1; 7LX cuộc đời. LX, CQ nội tạng, tuyến nội tiết. Lý thuyết LX 1, 2, 3
  • KHLX29 – 18/06 10g30 – Cô Hà – Ôn tập phép thở D – D, Â – D và D – Â; b.tập khởi động, LX 1 và LX 2, b.tập thải độc LX 1, LX2, LX 3. Hướng dẫn b.tập cho LX 4
  • KHLX29 – 19/06 10g30 – Cô Hải, Cô Hà – Ôn các b.tập từ LX 1 đến LX 4; Hướng dẫn luyện âm cho LX 5, 6 và thủ ấn. Lý thuyết LX 4, 5, 6, 7
  • KHLX29 – 25/06 10g30 – Cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa.
  • KHLX29 – 26/06 10g30 – Cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa. – 5 thể con người
  • KHLX29 – 02/07 10g30 – Cô Hà – Tập luyện các luân xa đã học; Các cặp luân xa đối xứng và 5 dòng khí. Trả bài test 5 thể
  • KHLX29 – 03/07 10g30 – Cô Hà – Luyện 3 phép thở; Ôn các bài tập từ LX 1 đến LX 4; luyện âm trên 7 luân xa; 5 dòng khí
  • KHLX29 – 09/07 10g30 – Cô Hà – Ôn lại toàn bộ phần thực hành luyện 7 luân xa và 5 dòng khí.
  • KHLX29 – 10/07 10g30 – Cô Hải, Cô Hà – Đồ hình Khí Tâm và 13 quy luật linh thiêng. Tổng kết lớp học và bế giảng.