HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 300HR K2

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 12
  • Cập nhật lần cuối 26/05/2022

Mô tả

Khóa học dánh cho các Huấn luyện viên yoga muốn nâng cao trình độ, có mong muốn tìm hiểu Yoga Trị liệu chuyên sâu.

What Will I Learn?

  • Nguyên lý Khí Tâm Yoga Trị Liệu chuyên sâu
  • Khí Tâm Yoga Trị Liệu và đả thông kinh mạch trị bệnh
  • Khai phá năng lượng tâm trí.
  • Giải phẫu học nâng cao.
  • Thực hành điều trị các nhóm bệnh chuyên biệt

Các chủ đề cho khóa học này

TUẦN 3-9/1

Thể lực tăng; Chào mặt trời – Chào mặt trăng – Đưa khí và thiền vào chuỗi – Cô Hoàn và Cô Hải
Hướng dẫn chỉnh lưng – Cô Hải
Ôn tập dải cơ, kinh mạch và thể lực – Cô Hải

TUẦN 10-16/1

TUẦN 17-23/1

TUẦN 24-30/1

TUẦN 7-13/2

TUẦN 14-20/2

TUẦN 21-27/2

TUẦN 1-6/3

TUẦN 7-13/3

TUẦN 14-20/3

TUẦN 21-27/3

TUẦN 28/3-03/04

TUẦN 04/04 – 10/04

TUẦN 11/04 – 17/04

TUẦN 18/04 – 24/04

TUẦN 02/5 – 08/05

TUẦN 09/5-14/5

TUẦN 22-29/5

44,000,000 

Requirements

  • Các HLV và học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo HLV Khí Tâm Yoga Trị Liệu 200 giờ

Want to receive push notifications for all major on-site activities?