HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K19

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 24
  • Cập nhật lần cuối 08/03/2023

Mô tả

Khí Tâm Yoga Trị Liệu phương pháp thực hành yoga để phòng ngừa và điều trị các bệnh lý. Khí Tâm Yoga Trị Liệu kết hợp các thế tập yoga với các kỹ thuật thở và thực hành Khí Tâm năng lượng, Khí Tâm thiền định phù hợp để đạt được lợi ích tối đa trong quá trình tập luyện, trị liệu, giúp tăng cường sức khỏe cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho người tập.

Các chủ đề cho khóa học này

12/11/2022 – 30/11/2022

K19 – 19h15 12/11 – CÔ LOAN – KHAI GIẢNG, TRIẾT LÝ NỀN TẢNG KHÍ TÂM TRỊ LIỆU; TRẢI NGHIỆM BÀI TẬP MẪU KTYTL
K19 – 19h30 14/11 – CÔ LOAN – 7 PHÉP THỞ – THỰC HÀNH TỔNG QUAN TẬP LUYỆN (8H)
K19 – 19h30 17/11 – CÔ LOAN – TỔNG QUAN VỀ CỘT SỐNG
K19 – 19h30 19/11 – CÔ HÀ – THIỀN KHÍ TÂM (4H)
K19 – 19h30 21/11 – CÔ LOAN – 7 PHÉP THỞ – THỰC HÀNH TỔNG QUAN TẬP LUYỆN (8H)
K19 – 19h30 23/11 – CÔ LOAN – CÁC THÓI QUEN HƯ HẠI CỘT SỐNG
K19 – 19h30 26/11 – CÔ HẢI – XEM LƯNG ĐẦU KHÓA (1H) + GIẢI PHẪU HỌC TỔNG QUAN (2H)
K19 – 19h30 28/11 – CÔ LOAN – 7 PHÉP THỞ – THỰC HÀNH TỔNG QUAN TẬP LUYỆN (8H)
K19 – 19h30 30/11 – CÔ LOAN – 7 PHÉP THỞ – THỰC HÀNH TỔNG QUAN TẬP LUYỆN (8H)

01/12/2022 – 31/12/2022

01/01/2023 – 31/01/2023

01/02/2023 – 28/02/2023

01/03/2023 – 31/03/2023

27,500,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?