HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K17 (25/06/2022)

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 30
  • Cập nhật lần cuối 05/12/2022

Mô tả

Khí Tâm Yoga Trị Liệu phương pháp thực hành yoga để phòng ngừa và điều trị các bệnh lý. Khí Tâm Yoga Trị Liệu kết hợp các thế tập yoga với các kỹ thuật thở và thực hành Khí Tâm năng lượng, Khí Tâm thiền định phù hợp để đạt được lợi ích tối đa trong quá trình tập luyện, trị liệu, giúp tăng cường sức khỏe cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho người tập.

Các chủ đề cho khóa học này

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K17 (25/06-18/08/2022)

K17 – 19h30 15/08 – CÔ PHƯƠNG – 12 BÀI THỂ LỰC
K17 – 19h30 17/08 – CÔ HÀ – TRIẾT LÝ YOGA CÔ BẢN
K17 – 19h30 25/06 – CÔ HÀ – KHAI GIẢNG, TRIẾT LÝ NỀN TẢNG KHÍ TÂM TRỊ LIỆU; TRẢI NGHIỆM BÀI TẬP MẪU KTYTL
K17 – 19h30 08/08 – CÔ PHƯƠNG – 12 BÀI THỂ LỰC
K17 – 19h30 27/06 – CÔ LOAN – 7 PHÉP THỞ – THỰC HÀNH TỔNG QUAN TẬP LUYỆN
K17 – 19h30 29/06 – CÔ UYÊN – THIỀN KHÍ TÂM (4H)
K17 – 19h30 02/07 – CÔ HẢI – XEM LƯNG ĐẦU KHÓA VÀ GIẢI PHẪU HỌC TỔNG QUAN
K17 – 15h30 03/07 – CÔ HẢI – GIẢI PHẪU HỌC TỔNG QUAN
K17 – 19h30 04/07 – CÔ LOAN – 7 PHÉP THỞ – THỰC HÀNH TỔNG QUAN TẬP LUYỆN (8H)
K17 – 19h30 06/07 – CÔ UYÊN – THIỀN KHÍ TÂM
K17 – 19h30 09/07 – CÔ LOAN – KỸ THUẬT- PP GIẢNG DẠY TRÊN 28 TƯ THẾ
K17 – 19h30 11/07 – CÔ LOAN – 7 PHÉP THỞ – THỰC HÀNH TỔNG QUAN TẬP LUYỆN
K17 – 19h30 13/07 – CÔ HÀ – YOGA VÀ CỘT SỐNG
K17 – 19h30 16/07 – CÔ LOAN – TỔNG QUAN VỀ CỘT SỐNG
K17 – 19h30 18/07 – CÔ LOAN – KỸ THUẬT- PP GIẢNG DẠY TRÊN 28 TƯ THẾ
K17 – 19h30 20/07 – CÔ PHƯƠNG – 12 BÀI THỂ LỰC
K17 – 19h30 23/07 – CÔ HẢI – HƯỚNG DẪN THỰC TẾ KIỂM TRA ĐỘ CÂN BẰNG CƠ THỂ VÀ CỘT SỐNG
K17 – 19h30 25/07 – CÔ HÀ – YOGA VÀ CỘT SỐNG
K17 – 19h30 27/07 – CÔ LOAN – KỸ THUẬT- PP GIẢNG DẠY TRÊN 28 TƯ THẾ (30H)
K17 – 19h30 28/07 – CÔ HẢI – KỸ NĂNG QUAN SÁT ĐỘ CÂN BẰNG CƠ THỂ – THỰC HÀNH QUAN SÁT CỘT SỐNG TRONG KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU
K17 – 19h30 30/07 – CÔ HÀ – 28 THẾ TRỊ LIỆU TRONG KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU
K17 – 19h30 01/08 – CÔ PHƯƠNG – 12 BÀI THỂ LỰC
K17 – 19h30 03/08 – CÔ LOAN – CÁC THÓI QUEN HƯ HẠI CỘT SỐNG
K17 – 19h30 06/08 – CÔ HẢI – TRẢ BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP HỒ SƠ VỀ ĐỘ CÂN BẰNG CƠ THỂ VÀ CỘT SỐNG
K17 – 19h30 10/08 – CÔ LOAN – KỸ THUẬT- PP GIẢNG DẠY TRÊN 28 TƯ THẾ
K17 – 19h30 13/08 – CÔ HÀ – 28 THẾ TRỊ LIỆU TRONG KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K17 (20/08-05/12/2022)

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K17 (06/12 – 31/12/2022)

27,500,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?