HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K18 (08/09/2022)

Categories: Yoga
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Khí Tâm Yoga Trị Liệu phương pháp thực hành yoga để phòng ngừa và điều trị các bệnh lý. Khí Tâm Yoga Trị Liệu kết hợp các thế tập yoga với các kỹ thuật thở và thực hành Khí Tâm năng lượng, Khí Tâm thiền định phù hợp để đạt được lợi ích tối đa trong quá trình tập luyện, trị liệu, giúp tăng cường sức khỏe cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho người tập.

Course Content

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K18 (08/09 – 29/09)

  • K18 – 19h30 08/09 – CÔ HÀ – KHAI GIẢNG, TRIẾT LÝ NỀN TẢNG KHÍ TÂM TRỊ LIỆU; TRẢI NGHIỆM BÀI TẬP MẪU KTYTL
  • K18 – 19h30 10/09 – CÔ LOAN – 7 PHÉP THỞ – THỰC HÀNH TỔNG QUAN TẬP LUYỆN (8H)
  • K18 – 19h30 13/09 – CÔ HOÀN – KỸ THUẬT- PP GIẢNG DẠY TRÊN 28 TƯ THẾ (30H)
  • K18 – 19h30 17/09 – CÔ LOAN – TỔNG QUAN VỀ CỘT SỐNG
  • K18 – 19h30 20/09 – CÔ UYÊN – THIỀN KHÍ TÂM (4H)
  • K18 – 19h30 22/09 – CÔ LOAN – CÁC THÓI QUEN HƯ HẠI CỘT SỐNG
  • K18 – 19h30 24/09 – CÔ HẢI – XEM LƯNG ĐẦU KHÓA (1H) + GIẢI PHẪU HỌC TỔNG QUAN (2H)
  • K18 – 19h30 27/09 – CÔ UYÊN – THIỀN KHÍ TÂM (4H)
  • K18 – 19h30 29/09 – CÔ HẢI – GIẢI PHẪU HỌC TỔNG QUAN

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K18 (01/10 – 31/10)

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K18 (01/11 – 30/11)

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K18 (01/12 – 31/12)

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K18 (01/01-31/01/2023)

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K18 (01/02-28/02/2023)

HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HR K18 (01/03-31/03/2023)