CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU K2 – K3 (10/04/2023 – 30/06/2023)

Categories: Yoga
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

GIÁ TRỊ KHÓA HỌC

– Gia tăng giá trị của bản thân và công việc kinh doanh của bạn với những hiểu biết về chăm sóc sức khỏe và trị liệu tự nhiên.
– Có thêm kỹ năng quản lý cơn đau, kĩ thuật Khí Tâm trị liệu bằng tay, và tái tạo thói quen phục hồi sau bệnh.
– Có kiến thức chăm sóc sức khỏe người già, mở rộng khách hàng và tạo thêm uy tín làm nghề trị liệu.
– Tự tạo cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và hứa hẹn cho chính mình, phù hợp với xu thế trị liệu tự nhiên của thế giới.
– Cơ hội được phát triển bản thân thường xuyên thông qua các hội thảo, tập huấn và chia sẻ từ một tổ chức đào tạo về trị liệu tự nhiên tiên phong.

Show More

Course Content

10/04/2023 – 31/05/2023

 • CVK3 – 13g00 10/04 – Cô Hải & Cô Hà – Module 7 – Tổng quan cột sống & Các vấn đề cột sống – Kỹ thuật nắn chỉnh cột sống.Thể lực
 • CVK3 – 13g00 12/04 – Cô Hải & Cô Hà – Module 7 – Tổng quan cột sống & Các vấn đề cột sống – Kỹ thuật nắn chỉnh cột sống.Thể lực
 • CVK3 – 13g00 14/04 – Cô Hải & Cô Hà – Module 7 – Tổng quan cột sống & Các vấn đề cột sống – Kỹ thuật nắn chỉnh cột sống.Thể lực
 • CVK3 – 13g00 17/04 – Cô Hải & Cô Hà – Module 7 – Tổng quan cột sống & Các vấn đề cột sống – Kỹ thuật nắn chỉnh cột sống.Thể lực
 • CVK3 – 13g00 19/04 – Cô Hải & Cô Hà – Module 7 – Tổng quan cột sống & Các vấn đề cột sống – Kỹ thuật nắn chỉnh cột sống.Thể lực
 • CVK3 – 13H00 21/04 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 – Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ thần kinh). Thể lực
 • CVK3 – 13H00 24/04 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 – Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ thần kinh tiếp theo). Thể lực
 • CVK3 – 13H00 26/04 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 – Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ thần kinh tiếp theo). Thể lực chuyên sâu cho nhà trị liệu chữa lành bằng tay
 • CVK3 – 13H00 28/04 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ tuần hoàn). Thể lực chuyên sâu cho nhà trị liệu chữa lành bằng tay
 • CVK3 – 13H00 03/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ tuần hoàn). Thể lực
 • CVK3 – 13H00 05/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ tuần hoàn). Thể lực chuyên sâu
 • CVK3 – 13H00 08/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ miễn dịch). Thể lực chuyên sâu
 • CVK3 – 13H00 10/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ miễn dịch). Thể lực chuyên sâu
 • CVK3 – 13H00 12/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ miễn dịch). Thể lực chuyên sâu
 • CVK3 – 13H00 15/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ Hô Hấp). Thể lực chuyên sâu
 • CVK3 – 13H00 17/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ hô hấp). Thể lực chuyên sâu
 • CVK3 – 13H00 19/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ hô hấp). Thể lực chuyên sâu
 • CVK3 – 13H00 22/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ tiêu hóa ). Thể lực chuyên sâu
 • CVK3 – 13H00 24/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ tiêu hóa ). Thể lực chuyên sâu
 • CVK3 – 13H00 26/05 – Cô Hải & Cô Hà – Module 8 -Giải phẫu học hệ cơ quan & thực hành (Hệ tiêu hóa ). Thể lực chuyên sâu

01/06/2023 – 30/06/2023

KIỂM TRA MODULE 7 & MODULE 8 (5/6/2023)
Thông tin chung: - Đề gồm 2 phần: Trắc nghiệm & Tự luận. • Trắc nghiệm: o Số câu: 20 o Điểm: 0,25 điểm/ câu o Tổng: 5 điểm • Tự luận: o Số câu: 2 o Điểm: 2,5 điểm/ câu o Tổng: 5 điểm - Yêu cầu bài thi: Học viên đạt tối thiểu 5/10 điểm. - Thời gian làm bài: 90 phút (30 phút trắc nghiệm, 60 phút tự luận) - Khi Học viên bấm làm bài, hệ thống sẽ bắt đầu tính thời gian. - Số lần được phép làm bài của Học viên: 1 lần. - Lưu ý: • Học viên chỉ làm bài kiểm tra khi được yêu cầu. • Nếu tự ý truy cập, Phòng Đào Tạo sẽ không hỗ trợ xử lý kết quả.