CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU K2 (09/12/2022)

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 23
  • Cập nhật lần cuối 31/03/2023

Mô tả

GIÁ TRỊ KHÓA HỌC

– Gia tăng giá trị của bản thân và công việc kinh doanh của bạn với những hiểu biết về chăm sóc sức khỏe và trị liệu tự nhiên.
– Có thêm kỹ năng quản lý cơn đau, kĩ thuật Khí Tâm trị liệu bằng tay, và tái tạo thói quen phục hồi sau bệnh.
– Có kiến thức chăm sóc sức khỏe người già, mở rộng khách hàng và tạo thêm uy tín làm nghề trị liệu.
– Tự tạo cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và hứa hẹn cho chính mình, phù hợp với xu thế trị liệu tự nhiên của thế giới.
– Cơ hội được phát triển bản thân thường xuyên thông qua các hội thảo, tập huấn và chia sẻ từ một tổ chức đào tạo về trị liệu tự nhiên tiên phong.

Các chủ đề cho khóa học này

09/12/2022 – 31/12/2022

CVPK2 – 13g00 09/12 – Cô Hải, Cô Hà – Chuyên viên Khí Tâm Trị liệu là ai?; Bàn tay tâm lực – Bài tập Bàn tay Tâm lực
CVPK2 – 13g00 12/12 – Cô Hải – Kỹ năng làm mềm, massage cơ bản bằng tay và dụng cụ và thực hành
CVPK2 – 8g00 13/12 – Cô Hải – Thực hành
CVPK2 – 13g00 13/12 – Cô Hải – Kỹ năng xem lưng & kỹ năng gỡ chèn cơ phục hồi lưng vẹo lệch; Thực hành
CVPK2 – 8g00 14/12 – Cô Hải – Thực hành
CVPK2 – 13g00 14/12 – Cô Hải – Kỹ năng xử lý trigger point; Thực hành
CVPK2 – 8g00 15/12 – Cô Hải – Thực hành
CVPK2 – 13g00 15/12 – Cô Hải – Kỹ năng trị liệu bằng tay trên các hệ cơ quan; Thực hành
CVPK2 – 8g00 16/12 – Cô Hải – Thực hành
CVPK2 – 8g00 19/12 – Cô Hải – Thực hành
CVPK2 – 13g00 19/12 – Cô Hải – Kỹ năng gỡ chèn thần kinh; Thực hành
CVPK2 – 8g00 20/12 – Cô Hải – Thực hành
CVPK2 – 13g00 20/12 – Cô Hải – Tổng kết giai đoạn offline; Thực hành
CVPK2 – 13g00 – 26/12 – Module 5 – Kỹ thuật Massage cơ bản – Thực hành kỹ thuật massage
CVPK2 – 15g00 28/12 – Cô Hà và cô Hải – 7 phép thở trị liệu; Module 5 – Kỹ thuật Massage cơ bản và thực hành
CVPK2 – 13g00 30/12 – Cô Hà và cô Hải – 7 phép thở trị liệu; Module 5 – Kỹ thuật Massage cơ bản và thực hành

01/01/2023 – 31/01/2023

01/02/2023-28/02/2023

BÀI TẬP OFFLINE THỰC HÀNH

BÀI TẬP MODULE 2

BÀI TẬP MODULE 3

01/03/2023-31/03/2023

KIỂM TRA GIỮA KHÓA (31/03/2023)

29,500,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?