CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU K1 (14/06/2022)

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 16
  • Cập nhật lần cuối 31/10/2022

Mô tả

✅ Kiến thức về cơ xương khớp chuyên sâu.
✅ Hiểu biết về sức khỏe tuổi già.
✅ Kỹ thuật ứng dụng 7 phép thở vào trị liệu.
✅ Kỹ thuật tái tạo lại thói quen sau bệnh.
✅ Kỹ thuật thực hành Khí Tâm Yoga Trị Liệu và Khí Tâm thiền định.
✅ Kỹ năng giao tiếp của một chuyên viên sức khỏe tự nhiên.
✅ Nắm vững và thực hành kỹ thuật Khí Tâm Trị Liệu Bằng Tay một cách bài bản và khoa học.

Các chủ đề cho khóa học này

CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU K1 (14/06 – 07/08)

CVPK1 – 13g30 14/06 – Cô Hải, Cô Hà – KHAI GIẢNG Module 1 – Chuyên viên Khí Tâm Trị liệu là ai?; Bàn tay tâm lực – Bài tập Bàn tay Tâm lực
CVPK1 – 13g30 16/06 – Cô Hải – Module 2 – Nguồn gốc của nhức mỏi cơ và Thực hành
CVPK1 – 13g30 21/06 – Cô Hải, Cô Hà – Module 2 – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 13g30 23/06 – Cô Hải, Cô Hà – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 13g30 28/06 – Cô Hải, Cô Hà – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 13g30 30/06 – Cô Hải, Cô Hà – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 13g30 05/07 – Cô Hải, Cô Hà – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 13g30 07/07 – Cô Hải, Cô Hà – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 13g30 14/07 – Cô Hải, Cô Hà – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 13g30 19/07 – Cô Hải, Cô Hà – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 13g30 21/07 – Cô Hải, Cô Hà – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 13g30 26/07 – Cô Hải, Cô Hà – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 13g30 28/07 – Cô Hải, Cô Hà – Thể lực: 7 phép thở, KTYGTL và thiền; Module 3 – H.thống cơ xương khớp và Thực hành
CVPK1 – 08g00 06/08 – Cô Hải – Module 4 – Quản lý cơn đau – Thực hành Kỹ thuật Trị liệu cơ hỗ trợ quản lý cơn đau
CVPK1 – 13g30 06/08 – Cô Hải – Module 4 – Quản lý cơn đau – Thực hành Kỹ thuật Trị liệu cơ hỗ trợ quản lý cơn đau
CVPK1 – 08g00 07/08 – Cô Hải – Module 4 – Quản lý cơn đau – Thực hành Kỹ thuật Trị liệu cơ hỗ trợ quản lý cơn đau
CVPK1 – 13g30 07/08 – Cô Hải – Module 4 – Quản lý cơn đau – Thực hành Kỹ thuật Trị liệu cơ hỗ trợ quản lý cơn đau

CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU K1 (09/08 – 31/08)

CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU K1 (01/09 – 30/09)

CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU K1 (01/10 – 31/10)

CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU K1 (01/11-30/11)

CHUYÊN VIÊN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU K1 (01/12 – 31/12)

32,000,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?