CHUYÊN GIA CHỈNH DÁNG 50HRS K1

0(0)
  • Danh mục Yoga
  • Tổng đăng ký 4
  • Cập nhật lần cuối 31/03/2023

Các chủ đề cho khóa học này

04/02/2023-28/02/2023

CGCDK1- 04.02 15h30 Cô Hải – Khai giảng-Module 1: Đánh giá vận động học chức năng (Buổi 1)
CGCDK1- 05.02 15h30 Cô Hải -Module 1: Đánh giá vận động học chức năng (Buổi 2)
CGCDK1- 11.02 15h30 Cô Hải -Module 1: Đánh giá vận động học chức năng (Buổi 3)
CGCDK1- 12.02 15h30 Cô Hải -Module 1: Đánh giá vận động học chức năng (Buổi 4)
CGCDK1- 18.02 15h30 Cô Hải -Module 1: Đánh giá vận động học chức năng (Buổi 5)
CGCDK1- 19.02 15h30 Cô Hải -Module 2: Tổng quan hệ thống cơ xương khớp & Khớp bàn chân (Buổi 1)
CGCDK1- 25.02 15h30 Cô Hải – Module 2: Tổng quan hệ thống cơ xương khớp & Khớp bàn chân (Buổi 2)
CGCDK1- 26.02 15h30 Cô Nhung – Anh Phụng – Tìm hiểu hệ thống Clinc – Khí Tâm Tech

01/03/2023-31/03/2023

BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC MODULE 1: ĐÁNH GIÁ VẬN ĐỘNG HỌC CHỨC NĂNG?

Kiểm tra đánh giá kết thúc Module 1: Đánh giá Vận động học chức năng

01/04/2023 – 30/04/2023

20,000,000 

Want to receive push notifications for all major on-site activities?