BÀI TẬP CHUYÊN GIA CHỈNH DÁNG 50HRS K1

Categories: Yoga
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC MODULE 1: ĐÁNH GIÁ VẬN ĐỘNG HỌC CHỨC NĂNG
Kiểm tra đánh giá kết thúc Module 1: Đánh giá Vận động học chức năng

  • BÀI KIỂM TRA CUỐI MODULE 1

BÀI THI KẾT THÚC KHÓA
Bài thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm. Học viên chọn các đáp án đúng trong tất cả câu trả lời. Mỗi câu trả lời đúng đạt 1 điểm. Tổng điểm: 40 điểm. Học viên cần trả lời đúng tối thiểu 20/40 câu hỏi. Thời gian làm bài: 40 phút Khi Học viên bấm làm bài, hệ thống sẽ bắt đầu tính thời gian. Số lần được phép làm bài của Học viên: 1 lần. Lưu ý: - Học viên chỉ làm bài kiểm tra khi được yêu cầu. - Nếu tự ý truy cập, Phòng Đào Tạo sẽ không hỗ trợ xử lý kết quả.