Video HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HIỆU QUẢ TẠI HỌC VIỆN KHÍ TÂM TRỊ LIỆU QUỐC TẾ

 

Mai Thi Khoi Nguyen
Joined: 1 year ago
Posts: 25
Topic starter  

Để đảm bảo chất lượng khóa học và tâm thái sẵn sàng cho hành trình học tập cùng Master Sridevi Tố Hải và Học việ Khí Tâm, Quý học viên vui lòng chuẩn bị theo các yêu cầu sau:

  1. Đọc sách "Khí Tâm Trị liệu - Ứng dụng luân xa chữa lành 5 thể con người" Đây là tài liệu học tập bắt buộc bên cạnh giáo trình Nhà Huấn luyện Khí Tâm Chữa Lành 100 Giờ.” Quý học viên có thể tìm mua sách tại http://khitamtherapy.com/link/sach-khi-tam/
  1. Nghiên cứu và tập luyện theo các bài tập nhập môn từ kênh Youtube Cô Tố Hải Khí Tâm Yoga Trị Liệu:
  1. Trong quá trình học tập, Quý học viên vui lòng liên hệ các phòng ban bên dưới để được trợ giúp kịp thời:

Quote