Thanh toán

Thông tin khóa học đăng ký

 • Mã đơn hàng: 18961
 • Ngày: 15/07/2020
 • Tổng cộng: 3,000,000 
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng
 • Thông tin chuyển khoản: Số TK: 0721000584688
  Chủ TK: Lê Thị Tố Hải
  Ngân hàng: Vietcombank - CN HCM
  Nội dung chuyển khoản: THANH TOAN DON HANG 18961

Order details

Product Total
KHOA HỌC LUÂN XA 20HRS K1 × 1 3,000,000 
Subtotal: 3,000,000 
Payment method: Chuyển khoản ngân hàng
Total: 3,000,000