Thanh toán

Thông tin khóa học đăng ký

 • Mã đơn hàng: 19536
 • Ngày: 12/11/2020
 • Tổng cộng: 22,500,000 
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng
 • Thông tin chuyển khoản: Số TK: 0721000584688
  Chủ TK: Lê Thị Tố Hải
  Ngân hàng: Vietcombank - CN HCM
  Nội dung chuyển khoản: THANH TOAN DON HANG 19536 0963903500

Chi tiết phiếu đăng ký khóa học

Khóa học Tổng cộng
HLV KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU 200HRS K12 × 1 22,500,000 
Tạm tính: 22,500,000 
Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng
Tổng cộng: 22,500,000