Báo chí

KHÍ TÂM YOGA TRỊ LIỆU – UNG THƯ TUYẾN GIÁP

Tuyến giáp là một trong những cơ quan quan trọng của hệ thống nội tiết, giữ chức năng bài tiết, dự trữ và giải phóng hai hormone (triiodothyronine-T3 và thyroxine-T4),

DỰ ÁN BÁO CÁO LOẠT CA

Phương pháp Khí Tâm Yoga Trị Liệu là phương pháp trị liệu chuyên biệt bằng yoga, năng lượng và thiền định do Master Sridevi Tố Hải sáng lập. Với kinh